Røntgenundersøgelse, Mammografi & Ultralydundersøgelse i København

RØNTGENKLINIKKEN NØRREVOLD

Røntgenklinikken Nørrevold er en moderne speciallægepraksis, som har eksisteret siden 1950’erne i ”Bikubens Hus”, Nørregade 40, 1165 København K.

 

Røntgenundersøgelse og ultralydundersøgelser med kort ventetid lige ved Nørreport station

Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelse, inkl. klinisk mammografi med digitalt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken drives af tre overlæger: Ilia Haupter, Niels Kolthoff og Jan Christensen.

 

Aktuelt længere ventetid end normalt

Normalt har vi kort ventetid, men aktuelt har vi langt flere henvisninger end normalt: enkeltstående røntgenundersøgelser vil normalt kunne udføres indenfor få dage; de fleste større røntgenundersøgelser indenfor 1-2 uger, ultralydskanninger indenfor 3-4 uger afhængigt af typen, og klinisk mammografi indenfor 1-3 måneder.


Normalt er der svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen. Hvis henvisende læge mener undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk. Alle røntgenoptagelser gemmes i mindst 5 år til eventuel senere sammenligning. Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det er derfor gratis for sygesikringsgruppe 1 patienter fra Region Hovedstaden at blive undersøgt hos os efter henvisning fra en praktiserende læge eller speciallæge. Privatpatienter fra hele landet kan undersøges mod selvbetaling. Ved røntgenundersøgelser kræves lægehenvisning.

 

Det forventes at henvisende læger ved fremsendelse af henvisning til billeddiagnostisk undersøgelse har indhentet informeret samtykke fra patienten; tidsbestilling og fremmøde til en ambulant undersøgelse opfattes som samtykke til undersøgelsen.

 

Klinikken følger retningslinierne i persondataforordningen, som som trådte i kraft den 25. maj 2018;
Læs mere om vores privatlivspolitik  - klik her


Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle speciallægeklinikker. Tilsynsrapporten for vores klinik er uden bemærkninger. 

Hvis du som patient eller pårørende til en patient har oplevet utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge, hos os eller alle andre steder i sundhedsvæsenet kan du rapportere om hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Hvem er vi

Ilia Haupter

Overlæge 

 

Billeddiagnostik afdeling
Hillerød Hospital

Niels Kolthoff

Uddannelsesansvarlig overlæge, phd, Mammateamet,
Afdeling for Røntgen og Skanning
Herlev Hospital

Jan Christensen

Overlæge,

 

Røntgenafdelingen
Bispebjerg Hospital

Herudover er der tilknyttet 2 radiografer og 1 lægesekretær.

udstyr

Klinikken er udstyret med tre røntgenrum med nyt FUJI DR-røntgenudstyr i to rum og mammografiudstyr med mulighed for tomosyntese-optagelser i det tredie rum, - samt ultralydsrum med nye ”high-end” Esaote- og GE-ultralydsapparater med mulighed for avancerede Doppler-undersøgelser.
Klinikken er digitaliseret, og alle røntgenundersøgelser gemmes i mindst 5 år, så din læge eller hospital evt. senere kan rekvirere kopi af undersøgelserne.

Klinik og udstyr følges af tilknyttet fysiker, så undersøgelserne udføres med lavest mulige stråledosis med bedst mulige kvalitet, jf Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne


Røntgenudstyret kontrolleres regelmæssigt af ansvarlig fysiker iht. Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.

ring til os på telefon: 33 93 17 46

Leveret af