logo

RØNTGENKLINIKKEN Nørrevold

Røntgen- og ultralydundersøgelser med kort ventetid lige ved Nørreport station. 

Nørrevold Røntgenklinik er en moderne speciallægepraksis, som har eksisteret siden 1950’erne i ”Bikubens Hus”, Nørregade 40, 1165 København K.

Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelser, inkl. klinisk mammografi med digitalt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken drives af tre overlæger: Ilia Haupter, Niels Kolthoff og Jan Christensen.

Kort ventetid: enkeltstående røntgenundersøgelser vil normalt kunne udføres som "drop in"- undersøgelse samme dagde fleste større røntgenundersøgelser indenfor få dage, ultralydskanninger indenfor få dage og op til 3 uger afhængigt af typen af undersøgelse; klinisk mammografi indenfor  2-4 uger. 

DROP-IN-undersøgelser (enkle, ikke akutte røntgenundersøgelser) udføres alle hverdage, mandag - fredag, mellem klokken 10-12 og 13-14.

NB: Pga ferie og service på udstyr er der LUKKET FOR DROP-IN i uge 29 (mandag 9/7-fredag 13/7).

Gyldigt sygesikringskort skal medbringes ved alle undersøgelser.

Normalt er der svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen.

Hvis henvisende læge mener undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk.

Alle røntgenoptagelser gemmes i mindst 5 år til eventuel senere sammenligning.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det er derfor gratis for sygesikringsgruppe 1 patienter fra Region Hovedstaden at blive undersøgt hos os efter henvisning fra en praktiserende læge eller speciallæge.

Privatpatienter fra hele landet kan undersøges mod selvbetaling. Ved røntgenundersøgelser kræves lægehenvisning.

 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle speciallægeklinikker. Tilsynsrapporten for vores klinik er uden bemærkninger. Tilsynsrapporten kan ses på sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/B410CC12D46242F0A2820807589E7618.ashx

Hvis du som patient eller pårørende til en patient har oplevet utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge, hos os eller alle andre steder i sundhedsvæsenet kan du rapportere om hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende link:

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse


Rontgenklinikken Norrevold. Norregade 40, 5. sal, 1165 Kobenhavn K. Tlf. 33 93 17 46. Mandag - torsdag: 10-12.30 og 13-15, fredag 10-12.30 og 13-14..