Røntgenundersøgelse & Ultralydundersøgelse i København

RØNTGENKLINIKKEN NØRREVOLD

Røntgenklinikken Nørrevold er en moderne speciallægepraksis, som har eksisteret siden 1950’erne i ”Bikubens Hus”, Nørregade 40, 1165 København K.


Røntgenundersøgelse og ultralydundersøgelser med kort ventetid lige ved Nørreport station

Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelse, inkl. klinisk mammografi med digitalt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken drives af tre overlæger: Ilia Haupter, Niels Kolthoff og Jan Christensen.


Kort ventetid

Kort ventetid: enkeltstående røntgenundersøgelser vil normalt kunne udføres samme dag; de fleste større røntgenundersøgelser indenfor få dage, ultralydskanninger indenfor få dage og op til 3 uger afhængigt af typen af undersøgelse; klinisk mammografi indenfor 2-4 uger.


Normalt er der svar hos henvisende læge dagen efter undersøgelsen. Hvis henvisende læge mener undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk. Alle røntgenoptagelser gemmes i mindst 5 år til eventuel senere sammenligning. Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det er derfor gratis for sygesikringsgruppe 1 patienter fra Region Hovedstaden at blive undersøgt hos os efter henvisning fra en praktiserende læge eller speciallæge. Privatpatienter fra hele landet kan undersøges mod selvbetaling. Ved røntgenundersøgelser kræves lægehenvisning.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle speciallægeklinikker. Tilsynsrapporten for vores klinik er uden bemærkninger. Tilsynsrapporten kan ses på sundhedsstyrelsens hjemmeside: sundhedsstyrelsen.dk

Hvis du som patient eller pårørende til en patient har oplevet utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge, hos os eller alle andre steder i sundhedsvæsenet kan du rapportere om hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed


udstyr

Klinikken er udstyret med tre røntgenrum med hhv. Siemens gennemlysningsudstyr, røntgenstativer og en Siemens mammomat, - samt et ultralydsrum med et ”high-end” Esaote-ultralydsapparat med mulighed for avancerede Doppler-undersøgelser.
Klinikken er digitaliseret, og alle røntgenundersøgelser gemmes i 5 år, så din læge eller hospital evt. senere kan rekvirere kopi af undersøgelserne.

Klinik og udstyr følges af tilknyttet fysiker, så undersøgelserne udføres med lavest mulige stråledosis med bedst mulige kvalitet, jf Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne


Røntgenudstyret kontrolleres regelmæssigt af ansvarlig fysiker iht. Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.

ring til os på telefon: 33 93 17 46

Leveret af